Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

OpusLex on runsaan kahdenkymmenen itsenäisen asianajotoimiston verkosto. Asianajotoimistojen palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Olemme keskittyneet erityisesti yritysten ja kotitalouksien lakiasioihin.

Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme >>

Koti_ja_asuminen.png

Koti ja asuminen

Perhe_ja_perinto.png

Perhe ja perintö

Tyo_ja_virka.png

Työ ja virka

Yritystoiminta.png

Yritystoiminta

Rikos.png

Rikos

Kauppa_ja_sopimus.png

Kauppa ja sopimus

2.11.2016

Korkein oikeus hylkäsi Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskevan purkuhakemuksen

2.11.2016

KKO:n mukaan velka, joka perustuu toisen henkilön tekemään rikokseen ei ole esteperuste velkajärjestelyn myöntämiselle

A oli ollut jäsenenä viimeksi WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka hänet oli tuomittu menettämään valtiolle. A haki yksityishenkilön velkajärjestelyä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että toisen henkilön tekemästä rikoksesta aiheutuva maksuvelvollisuus ei ollut sellaista velkaa, jota yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettu esteperuste koskisi.

27.10.2016

KHO: Lahjaksi saaduista asunto-osakeyhtiön osakkeista ei tullut maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden perusteella

A oli saanut lahjaksi osuuden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakkeista, joihin kohdistui osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Koska luovutussopimuksessa ei ollut vastikkeesta, yhtiölainaosuutta ei voitu lukea varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Kun asunto-osakeyhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeus hallita huoneistoa ja velvollisuus vastata osakkeille kohdistetusta yhtiölainaosuudesta, siirtyvät osakkeiden kulloisellekin omistajalle, kysymys ei ollut myöskään siitä, että A olisi ottanut vastatakseen lahjanantajan henkilökohtaisen velan. Kysymyksessä oli lahja, josta ei ollut suoritettava varainsiirtoveroa.