Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

OpusLex on runsaan kahdenkymmenen itsenäisen asianajotoimiston verkosto. Asianajotoimistojen palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Olemme keskittyneet erityisesti yritysten ja kotitalouksien lakiasioihin.

Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme >>

Koti_ja_asuminen.png

Koti ja asuminen

Perhe_ja_perinto.png

Perhe ja perintö

Tyo_ja_virka.png

Työ ja virka

Yritystoiminta.png

Yritystoiminta

Rikos.png

Rikos

Kauppa_ja_sopimus.png

Kauppa ja sopimus

15.6.2016

Korkein oikeus arvioi asunto-osakeyhtiökokouksen päätöksen lain- ja yhtiöjärjestyksen vastaisuutta sekä yhdenvertaisuusperiaatteen soveltumista

Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa. Yhtiökokous oli päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. Korkein oikeus katsoi, ettei yhtiökokouksen päätös ollut asunto-osakeyhtiölain eikä yhtiöjärjestyksen vastainen. Päätös ei myöskään ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

10.6.2016

Korkein oikeus arvioi testamentin muotovaatimusten pätevyyttä

Testamentin todistuslauselman mukaan testamentin todistaminen oli tapahtunut perintökaaren 10 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. Testamentin tekijän perillinen (sittemmin hänen kuolinpesänsä) vaati testamentin julistamista pätemättömäksi muotovirheen perusteella, koska testamentin todistajat eivät olleet olleet yhtaikaa paikalla testamenttia allekirjoitettaessa ja koska he eivät olleet tienneet todistavansa testamenttia. Kysymys siitä, oliko testamenttia tehtäessä noudatettu sen todistamista koskevia muotovaatimuksia ja siitä, oliko testamentin moittija esittänyt sellaisia testamentin todistuslauselman luotettavuutta vähentäviä seikkoja, että näyttövelvollisuus testamentin muotomääräysten noudattamisesta oli siirtynyt testamentin saajille.

13.5.2016

Apulaisoikeusasiamies moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan

Verohallinto oli jättänyt virheen korjaamisen asiakkaiden oman aktiivisuuden varaan. Tästä johtuen noin 1800 eläkkeensaajan verotus toimitettiin liian suurena.