Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

OpusLex on runsaan kahdenkymmenen itsenäisen asianajotoimiston verkosto. Asianajotoimistojen palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Olemme keskittyneet erityisesti yritysten ja kotitalouksien lakiasioihin.

Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme >>

Koti_ja_asuminen.png

Koti ja asuminen

Perhe_ja_perinto.png

Perhe ja perintö

Tyo_ja_virka.png

Työ ja virka

Yritystoiminta.png

Yritystoiminta

Rikos.png

Rikos

Kauppa_ja_sopimus.png

Kauppa ja sopimus

21.10.2016

KKO:n ratkaisu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen huomioon ottamisesta ositukessa ja osituksen sovittelemisesta

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että eläkevakuutusten takaisinostoarvot oli otettava huomioon kommandiittiyhtiön arvoa osituksessa määritettäessä. Takaisinostoarvoista oli kuitenkin vähennettävä niihin liittyvä piilevä verovelka. Eläkevakuutusten huomioon ottamisen seurauksena B joutuisi maksamaan A:lle tasinkona määrän, joka vastasi lähes puolta eläkevakuutusten nettoarvosta. Kun eläkevakuutukset muodostivat olennaisen osan B:n muutoin selvästi A:n lakimääräistä eläkettä alhaisemmasta eläketurvasta, eläkevakuutuksista johtuva tasingonmaksuvelvollisuus johtaisi B:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen ja siihen, että A saisi perusteettomasti taloudellista etua. Siksi ositusta soviteltiin määräämällä, että B:n ei ollut maksettava tasinkoa A:lle.

14.10.2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

11.10.2016

Työtuomioistuin katsoi ahtaajien ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan

Ahtaajia edustavat ammattiosastot olivat toimeenpanneet kolmessa satamassa alusten lastinkäsittelyn keskeytyksiä. Aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut osoittivat, että ammattiliiton tavoitteena ammattiosastoineen on ollut usean vuoden ajan saada tanko- eli konttisurraustyö ahtaajien tehtäväksi. Nyt toteutetuissa lastinkäsittelyn keskeytyksissä oli kyse samasta vuosia jatkuneesta erimielisyydestä, ja ne kohdistuivat työtaistelutoimenpiteinä ahtausalan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä johtaa työtä. Ammattiliiton osalta jäi näyttämättä, että se olisi ollut järjestämässä työtaisteluja tai edes ollut niistä tietoinen etukäteen. Ammattiosastot tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Ammattiliiton osalta hyvityssakkovaatimukset hylättiin.