Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.8.2012

Varainsiirtovero

Valtiolle on varainsiirtoverolain 1 §:n mukaan suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Verovelvollinen on kiinteistön tai arvopapereiden ostaja tai muu luovutuksensaaja.

1.3.2012

Entä jos kiinteistönvälittäjä ylittää valtuutensa ja hyväksyy tarjouksen asuntokaupasta?

Kiinteistövälittäjä toimii ostajan taikka myyjän valtuutettuna. Jos myyjän valtuuttama kiinteistönvälittäjä hyväkyy kiinteistöstä tehdyn ostotarjouksen ylittäen valtuutuksensa, sitoo kiinteistönkauppa myyjää ostotarjouksen tekijän ollessa vilpittömässä mielessä. Vilpitön mieli tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ostotarjouksen tekijä ei ole tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, että kiinteistönvälittäjä on ylittänyt valtuutensa. Samoin on tilanne silloin, kun kiinteistönvälittäjä on toiminut ostajan puolesta ja ylittänyt valtuutensa.

1.3.2012

Mikä vaikutus käsirahan antamisella on asuntokaupassa?

Käsirahan antamalla henkilö on tehnyt tarjouksen asunnon ostamisesta. Käsirahalla on ikään kuin tarjousta vahvistava tehtävä.

1.3.2012

Mikä on vakiokorvaus asunnon kaupassa?

Vakiokorvauksella asunnon kaupassa tarkoitetaan sitä sopimusta, jossa ostaja sitoutuu suorittamaan ennalta määrätyn korvauksen, jos hän vetäytyykin kaupasta.

1.3.2012

Entä jos olen maksanut käsirahan, mutta asunnossa onkin virhe?

Jos asunnossa ilmenee virhe sen jälkeen kun ostotarjouksen tehnyt on maksanut käsirahan, on tarjouksen tehneellä oikeus vetäytyä käsirahasopimuksesta. Tarjouksen tehnyt saa siis maksamansa käsirahan takaisin. Kyseisen virheen sellainen puute taikka vika tarjouksen kohteena olevassa asunnossa, että sen seurauksena tulisi kyseeseen hinnanalennus. Kyseinen periaate on ilmennyt kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuissa.

1.3.2012

Kuinka suuri käsiraha on?

Käsirahalle ei ole laissa asetettu enimmäismäärää. Asunnon ostaja ja myyjä voivat siis vapaasti sopia sen suuruudesta.

1.3.2012

Onko asuntokaupan virheestä reklamoinnille asetettu määräaika?

Asunnon ostajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheeseen perustuvat ostajan vaatimukset eli haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvauksia.

1.3.2012

Mikä on kiinteistön kaupassa laatuvirhe?

Kiinteistön laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, että ostettu kiinteistö poikkeaa siitä, mitä ostaja ja myyjä ovat sopineet. Myyjä ja ostaja ottavat kauppasopimuksessa kantaa siihen, minkä laatuinen kiinteistö on kaupan kohteena. Ostajalla on oikeus edellyttää siis kiinteistöltä sitä laatua ja niitä ominaisuuksia, joista kauppasopimuksessa on sovittu. Jos kiinteistö poikkeaa kuitenkin siitä, millaiseksi se on myyjän ja ostajan välillä sovittu, on siinä laatuvirhe.

23.1.2012

Kirjallinen valtakirja

Valtakirjan laatiminen on helpohko tapa luovuttaa toiselle oikeus tiettyyn toimeen, jonka muutoin vain valtuuttaja itse olisi oikeutettu tekemään. Esimerkiksi pankissa asiointi – vaikkapa tietyn rahasumman nostaminen tai tallettaminen – luonnistuvat helposti, kunhan pankkivirkailijalle esitettävä valtakirja on laadittu oikeaoppisesti. Valtakirja on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä poikkeuksellisesti ja harvoin sen erityisen luonteen vuoksi. Seuraavassa käydään läpi valtakirjan peruspiirteitä.

23.1.2012

Lahjanlupaus – sitooko se antajaansa?

Lahjanlupaus on kyseessä nimensä mukaisesti silloin, kun henkilö lupaa jonakin tulevana ajankohtana antavansa lahjan toiselle henkilölle. Erilaiset lupaukset tosielämässä peruuntuvat useinkin, mutta seuraavassa esitellään irtainta omaisuutta koskevan lahjanlupauksen oikeudellista sitovuutta – sitooko lahjanlupaus antajaansa?