Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Asuntokaupan sopimuksen synty: tarjous ja vastaus

Julkaistu 3.1.2012

Sopimus asunto-osakkeen kaupasta syntyy tarjouksen ja siihen saadun vastauksen myötä. Oleellista on, että hyväksyvän vastauksen tulee olla sisällöltään sama kuin tarjous, jotta sopimus katsotaan muodostuneen.

Asunnon myynti-ilmoitusta ei katsota tarjoukseksi. Sillä kuvainnollisesti pyydetään ostotarjousta. Esimerkiksi lehden myynti-ilmoitus ei siis velvoita myyjää lopulta myymään asuntoa.

Jos tarjoukseen on annettu vastaus, jossa tarjous kyllä hyväksytään mutta kaupalle asetetaan jokin uusi ehto, ei sopimus synny kyseisen vastauksen myötä. Näin on myös jos vastaukseen on laitettu jokin lisäys, joka poikkeaa tarjouksesta. Vastaus katsotaan tällöin uudeksi tarjoukseksi, johon edellytetään samansisältöinen vastaus.

Jos tarjouksessa on asetettu vastukselle jokin määräaika, tulee tätä noudattaa jotta sopimus syntyisi.

Tarjous voidaan perua vain siinä tapauksessa, että peruutus on toimitettu tarjouksen saajalle, ennen tai samanaikaisesti kuin tämä on ottanut selon tarjouksesta.