Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuinka riitajuttu ratkaistaan tuomioistuimessa?

Julkaistu 22.1.2011

Riita-asia tulee vireille tuomioistuimessa, kun kantaja on jättänyt haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Tuomioistuin antaa asiasta tiedon vastapuolelle ja pyytää tältä vastausta haasteeseen.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistua kirjallisessa vaiheessa, järjestetään asiassa suullinen käsittely. Ensiksi järjestetään yleensä suullinen valmistelu, jossa kaikki vaatimukset perusteineen sekä todisteet esitetään. Mikäli sovintoa ei saada aikaan, asia menee pääkäsittelyyn. Tällöin asianosaiset todistajineen ovat paikalla ja käsittely on suullista. Istunnossa otetaan vastaan todistelu, niin kirjallinen kuin suullinenkin.

Tuomioistuin antaa asiassa ratkaisunsa, johon asianosaisten on tyydyttävä. Ratkaisuun tyytymätön osapuoli voi valittaa hovioikeuteen.