Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä on kiinteistön kaupassa laatuvirhe?

Julkaistu 1.3.2012

Kiinteistön laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, että ostettu kiinteistö poikkeaa siitä, mitä ostaja ja myyjä ovat sopineet. Myyjä ja ostaja ottavat kauppasopimuksessa kantaa siihen, minkä laatuinen kiinteistö on kaupan kohteena. Ostajalla on oikeus edellyttää siis kiinteistöltä sitä laatua ja niitä ominaisuuksia, joista kauppasopimuksessa on sovittu. Jos kiinteistö poikkeaa kuitenkin siitä, millaiseksi se on myyjän ja ostajan välillä sovittu, on siinä laatuvirhe.

Kiinteistö myydään lähtökohtaisesti siinä kunnossa kuin mitä se ostohetkellä on. Myyjän ja ostajan välinen sopimus on ratkaisevassa asemassa, missä kunnossa kiinteistö katsotaan myydyn. Laatuvirhe on poikkeama tästä kiinteistön sovitusta laadusta.

Kiinteistön laatuvirhe voi olla esimerkiksi talon lämmitys- tai vesijärjestelmän alempi tehokkuus, kuin mitä myyjän ja ostajan katsotaan sopineen. Myös talon uunien käyttökelvottomuus on laatuvirhe, jos myyjä on kertonut uunien olevan käypiä talon lämmitykseen. Kaiken kaikkiaan laatuvirheitä voi olla hyvin erilaisia ja niiden yhteisenä piirteenä on niiden poikkeaminen siitä, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet.

Laatuvirhe on aina virhe kiinteistön fyysisissä ominaisuuksissa.