Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä vaikutus käsirahan antamisella on asuntokaupassa?

Julkaistu 1.3.2012

Käsirahan antamalla henkilö on tehnyt tarjouksen asunnon ostamisesta. Käsirahalla on ikään kuin tarjousta vahvistava tehtävä.

Käsirahan saanut myyjä puolestaan lupaa, ettei myy asuntoa jollekulle muulle. Myyjä ei saakaan ottaa asunnosta vastaan toista käsirahaa taikka tarjousta, ennen kuin tämä on palauttanut ensin saamansa käsirahan takaisin sen antajalle. Palauttamisen vaihtoehtona käy muu toimi, jonka seurauksena käy selväksi ostotarjouksen tehneelle, että käsiraha tullaan palauttamaan.

Käsiraha luetaan osaksi asunnon kauppahintaa.

Jos myyjä hylkää tarjouksen, tulee myyjän palauttaa käsiraha takaisin sen antaneelle ostajaehdokkaalle. Jos sen sijaan kappa ei toteudukaan myyjästä johtuvasta syystä, vaikka siitä on myyjän kanssa sovittu käsirahaa annettaessa, tulee myyjän korvata käsirahan suuruinen summa ostajalle. Korvaus maksetaan siis käsirahan palautuksen lisäksi.

Ostajan vetäytyessä kaupasta, saa myyjä pitää saamansa käsirahan.

Mikäli myyjä on ottanut vastaan useita käsirahoja samasta asunnosta, eivät ostotarjousten tekijät ole sidottuja tarjoukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että he voivat rauhassa vetäytyä kaupasta ja saavat käsirahansa takaisin.