Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Milloin sopimuksen on täytettävä tietyt muotovaatimukset ollakseen pätevä?

Julkaistu 14.12.2011

Tiettyjen sopimustyyppien osalta vaaditaan muotovaatimusten täyttämistä sopimuksen pätevyyden edellytyksenä. Esimerkkinä tällaisesta sopimustyypistä on kiinteistön kauppa. Ollakseen pätevä, kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on lisäksi vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Jos jokin näistä muotovaatimuksista on laiminlyöty, ei kiinteistön kauppa ole pätevä eikä sopimusta siten voida toimeenpanna tuomioistuimessa. On lisäksi huomattava, ettei kiinteistölle voi saada lainhuutoa, jos muotovaatimukset on laiminlyöty.

Toinen esimerkki määrämuotoisesta sopimuksesta on avioehtosopimus. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Avioehtosopimus on lisäksi jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi.