Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä jos minut pakotetaan tekemään sopimus?

Julkaistu 16.12.2012

Oikeustoimi, jonka tekemiseen joku on oikeudenvastaisesti pakotettu, ei sido pakotettua, jos pakottamiseen on käytetty väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta. Jos pakkoa on käyttänyt joku muu kuin pakotetun sopimuskumppani, sopimus ei tällöinkään sido sopimukseen pakotettua, vaikka hänen sopimuskumppaninsa ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää pakon käytöstä. Sopimuksen sitomattomuus edellyttää kuitenkin, että sopimukseen pakotettu pakon loputtua ilmoittaa pakon käytöstä sopimuskumppanilleen ilman aiheetonta viivytystä.

Jos joku pakotetaan oikeustoimeen muuten kuin käyttämällä väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta, oikeustoimi ei tällöinkään sido siihen pakotettua. Tällaisessa tilanteessa tosin oikeustoimi tulee sitovaksi, jos pakkoa on käyttänyt joku muu kuin siihen pakotetun sopimuskumppani eikä tämä tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää pakon käytöstä. Tällainen lievän pakon tilanne on kyseessä useimmiten silloin, kun oikeustoimeen pakotettua uhataan hänen kannaltaan häpeällisillä tai haitallisilla seuraamuksilla, esimerkiksi maineen tai varallisuuden menetyksellä tai rikossyytteen nostamisella.

Täyttääkseen pätemättömyysperusteen tunnusmerkit pakon on oltava oikeudenvastaista. Näin ollen esimerkiksi jos velkoja periessään saatavaansa uhkaa velallista pakkotoimiin ryhtymisellä, jos tämä ei maksa velkaansa, tällainen tilanne ei vielä täytä pakon tunnusmerkkejä, vaikka se velallisesta painostavalta tuntuisikin.