Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Julkaistu 1.2.2011

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Usein kiinteistönvälittäjän käyttäminen apuna on paikallaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että myyjä vastaa antamistaan tiedoista eikä kiinteistönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjän on kuitenkin toimittava huolellisesti, ja hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sekä myyjää että ostajaa kohtaan, mikäli hän toimii huolimattomasti.

Kiinteistön kauppakirjaan merkityt tiedot kannattaa tarkastaa huolellisesti. Kauppaa koskevista ehdoista kannattaa myös ongelmien välttämiseksi sopia mahdollisimman tarkasti. Osapuolten on lisäksi otettava huomioon kauppaa koskevat muotovaatimukset: kauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

Myyjän kannattaa olla luovuttamatta kiinteistön omistusoikeutta, ennen kuin hän on saanut koko kauppahinnan mukaisen suorituksen. Myyjän kannattaa varmistua myös muiden kaupan ehtojen täyttymisestä ennen omistusoikeuden luovutusta. Ostajan taas kannattaa puolestaan tutustua huolellisesti ennen kaupantekoa mahdollisiin hänen oikeuksiaan rajoittaviin oikeuksiin tai rasitteisiin. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi kiinteistöön kohdistuva panttioikeus.