Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko asuntokaupan virheestä reklamoinnille asetettu määräaika?

Julkaistu 1.3.2012

Asunnon ostajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheeseen perustuvat ostajan vaatimukset eli haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvauksia.

Virheestä reklamoinnille on laissa asetettu kiinteistöjen osalta lisäksi viiden vuoden määräaika. Reklamointia ei siis voi enää tehdä tämän viiden vuoden jälkeen, ellei asunnon myyjä ole myyntitilanteessa toiminut epärehellisesti taikka törkeällä huolimattomuudella. Käytettyjen asuntojen osalta määräaika on kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta.