Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko sopimus pätevä, jos toinen osapuoli menettelee kunnianvastaisesti ja arvottomasti?

Julkaistu 16.12.2011

Jos oikeustoimi on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen, on oikeustoimi pätemätön. Kunnianvastaiseen ja arvottomaan menettelyyn pätemättömyysperusteena vedotaan tuomioistuimissa varsin usein. Tuomioistuimilla on tällaisen pätemättömyysperusteen käsilläoloa harkitessaan suhteellisen laaja harkintavalta.

Kunnianvastainen ja arvoton menettely voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun toinen osapuoli on sopimusta solmittaessa käyttänyt hyväkseen toisen osapuolen virheellistä käsitystä jostain olennaisesta seikasta tai esimerkiksi silloin, kun osapuoli käyttäen hyväkseen toisen osapuolen humalatilaa on saanut tämän suostumaan sopimukseen.