Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vaaranvastuu kaupassa

Julkaistu 17.12.2012

Asianajaja Timo Portaanpää, Hämeenlinna, As:tsto Portaanpää Oy timo.portaanpaa@aatp.fi

Vaaranvastuu irtaimen esineen kaupassa käsittelee riskinjakoa tapauksissa, joissa tavaraa kaupanteon jälkeen kohtaa tapaturma. Säännökset koskevat ostajan velvollisuutta maksaa kauppahinta tällaisissa tapauksissa, vaikka kauppatavara olisikin “pilalla”. Eli mikäli tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt, myyjästä riippumattomasta syystä.

Vaaranvastuuta koskevat säädökset merkitsevät sitä, että se osapuoli, jolla on varanvastuu, joutuu kärsimään taloudelliset seuraukset tavaran huonontumisesta. Jos osapuoli haluaa välttää tällaisen riskinoton, voi hän suojautua sitä vastaan vakuutuksin.

Pääsääntönä tavaran kaupassa on, että vaaranvastuu siirtyy ostajalle vasta kun tavara luovutetaan myyjältä ostajalle. Tästä on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia.

  1. Silloin kun kauppatavaraa ei luovuteta oikeaan aikaan, ja viivästys johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Täten jos myyjä olisi ollut valmis luovuttamaan tavaran sovittuun aikaan, mutta ostaja on viivästynyt tästä ajankohdasta, tapahtuu tavaran säilyttäminen myyjän toimesta ostajan vastuulla.
  2. Mikäli on sovittu, että ostajan tulee noutaa tavara muualta kuin myyjän luota, niin vaaranvastuu siirtyy ostajalle kahden ehdon toteutuessa. Kun tavaran luovutuksen aika on tullut ja ostaja on saanut tietoonsa, että tavara on noudettavissa myyjän luota.
  3. Mikäli kyseessä on kuljetettavana oleva tavara, ja kauppa tavarasta tehdään kuljetuksen aikana, alkaa ostajan vaaranvastuu tavarasta kaupantekohetkellä. Käytännössä tosin, mikäli tavaraa ei voi tällöin tarkistaa, tai kaupantekohetkellä on sovittu saattaa ostajan vaaranvastuu alkaa jo siitä, kun tavara on luovutettu kuljetettavaksi.

Edellä kirjoitettuun sovelletaan kuitenkin tiettyä perussääntöä. Vaaranvastuu ei siirry ostajalle ennen kuin tavaraan tai kuljetuskirjaan tehdyin merkinnöin on tehty selväksi, että tavara on tarkoitettu ostajalle. Toisinsanoen, vasta kun tietty tavara tai tavaraerä on yksilöity määrättyä ostajaa varten, voi vaaranvastuu siirtyä hänelle.

Jos osapuolet ovat sopineet avoimesta kaupasta. Eli kauppa sitoo ostajaa, mutta myyjällä on oikeus tietyn ajan kuluessa palauttaa tavara. Tällöin vaaranvastuu on ostajalla, kunnes hän palauttaa tavaran myyjälle. On huomioitava, että jos tavara on sen laatuista, esim. helposti pilaantuvaa, tai tavara huononee muusta ostajasta riippumattomasta syystä, ei ostaja menetä oikeuttaan purkaa kauppaa, vaikkei hän voikaan palauttaa tavaraa välttämättä yhtä hyvässä kunnossa, kuin mitä hän sen osti.