Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vastuu luottokortin oikeudettomasta käyttämisestä

Julkaistu 17.12.2012

Asianajaja Martti Lepistö, Seinäjoki, Asianajotoimisto Ristikangas, Kinnunen & Koskinen Oy, martti.lepisto@ristikangas.fi

Oikeus luottokortin käyttämiseen on vain sen nimetyllä omistajalla, eikä kukaan toinen saa käyttää toisen omistamaa luottokorttia. Luottokorttien oikeudeton käyttäminen on kuitenkin yleistynyt sitä mukaa kun luottokortit ovat löytäneet tiensä yhä useamman kuluttajan lompakkoon. Luottokortin oikeudetonta käyttöä tarkoitetaan, kun luottokortti on varastettu, ja varastaja käyttää sitä tai kun luottokortin tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin, ja ulkopuolinen on valmistanut käyttöönsä kopion luottokortista. Joissain tilanteissa luottokortin omistaja on itse saattanut luovuttaa luottokorttinsa toisen henkilön hallintaan ja kyseinen henkilö on käyttänyt itsenäisesti vastaanottamaansa luottokorttia. Kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajan vastuusta silloin kuin luottokortin oikeudetonta käyttöä on tapahtunut.

Kun kuluttaja toimii luottokortin hakijana, ei luottokorttisopimuksessa voida sopia kuluttajan osalta laajemmasta vastuusta kortin oikeudettoman käytön tilanteissa, kuin mitä Kuluttajansuojalaki määrittelee. Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei itse pääsääntöisesti vastaa luottokorttinsa oikeudettomasta käytöstä. Poikkeustilanteita, joissa vastuu syntyy kuluttajalle mainittakoon kolme:

  1. Kuluttaja on itse luovuttanut luottokorttinsa toisen henkilön käyttöön,
  2. Luottokortti on joutunut toisen henkilön hallintaan kortinomistajan lievää vakava-asteisemman huolimattomuuden seurauksena tai
  3. Kortinomistaja ei ole ilmoittanut viipymättä kortinantajalle huomattuaan luottokortin menettämisestään, joka ei ole johtunut B-kohdan kaltaisesta huolimattomuudesta.

Jos jokin edellä mainituista tilanteista tulee kyseeseen, syntyy siis kuluttajalle ensisijaisesti vastuu luottokortilla tehdyistä maksutoimenpiteistä. Kuluttaja voi kuitenkin edellä mainituissa tilanteissakin välttää vastuun, mikäli luottokorttia on käytetty sen jälkeen kun kuluttaja on ilmoittanut kortin häviämisestä tai sen siirtymisestä toisen henkilön käsiin kortin myöntäneelle luottolaitokselle. Ilmoitukselta vaaditttanee sen tosialasiallista saapumista luottolaitokselle, ja se tekemiseen on käytettävä mahdollisimman nopeaa väylää. Kuluttajan vastuu käsittää tällöin kuitenkin luottokortilla ennen ilmoitusta tehdyt maksut.

Toinen kuluttajanvastuuvapausmahdollisuus täyttyy edellä mainituissakin tilanteissa kun kortin maksuvälineenä hyväksynyt ja vastaanottanut osapuoli, vaikkapa kauppias ei ole riittävän huolellisesti varmistanut luottokorttia maksuvälineenä käyttävän todellisesta oikeudesta kortin käyttöön. Kauppiasosapuolen huolellisuus-velvollisuudelle ei ole tarkkoja rajoja, mutta esim. sen varmistaminen, ettei korttia ole ilmoitettu kadonneeksi on ollut riittävää toimintaa ulkomailla tapahtuneessa kansainvälistä luottokorttia koskeneessa väärinkäytöksessä. Tarkka rahamääräistä rajaa ei ole asetettu koskien myyjän velvollisuutta tarkastaa luottokorttia maksuvälineenään käyttävän asiakkaan henkilöllisyyttä.

Kuluttajalla on oikeus kuljettaa luottokorttiaan mukanaan. B-kohdan mukaisena lievää vakava-asteisempana huolimattomuutena arvioidaan esim. luottokortin lähettämistä postitse. Huolimattomuuden tasoa arvioidaan tilannekohtaisesti, eikä vakava-asteisemmalle huolimattomuudelle löydy näin selkeitä ja yksiselitteisiä rajoja. Erityisesti on merkityksellistä, ettei luottokortin omistaja missään nimessä pidä luottokorttinsa tunnuslukua luottokortin läheisyydessä.

Kuluttajan täytyy myös ehdottomasti tarkkailla luottotapahtumiaan huomatakseen luottokortin väärinkäytökset, jotka ovat johtuneet korttitietojen kopioinnista. Luottokorttien magneettinauhoja kopioidaan erityisvalmisteisin laittein, joita rikolliset asentavat esimerkiksi käteisnostoautomaatteihin.