Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Voiko perintöosuuden myydä jo ennen perinnönjakoa?

Julkaistu 14.12.2011

Perillinen ja yleistestamentinsaaja voivat perittävän kuoltua luovuttaa toiselle pesäosuutensa. Luovutus on tehtävä kirjallisesti.

Perintöosuuden myyminen perittävän elinaikana on sen sijaan kielletty, sillä sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön.

Perintöosuus voidaan myydä perittävän kuoltua joko ennen tai jälkeen perinnönjaon. Luovutuksensaajasta ei kuitenkaan tule luovutuksen myötä kuolinpesän osakasta. Hänellä on kuitenkin joitain osakkaalle kuuluvia oikeuksia, kuten oikeus hakea pesänselvittäjää.