Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Milloin myyjä on viivästynyt myydyn tavaran luovutuksessa?

Mikäli myytyä tavaraa ei luovuteta ostajalle lainkaan tai luovutus tapahtuu liian myöhään , eikä myöhästyminen johdu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta syystä, on myyjä viivästynyt suorituksessaan. Kyseinen sääntely ilmenee Kauppalaista, jota sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan yritysten välillä tai vastaavasti yksityisten henkilöiden välillä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Lapsiin kohdistuva markkinointi

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva tuotteiden markkinointi on yleisesti tunnustettu ongelmalliseksi. Nuoren ihmisen mieleen on helpompi vaikuttaa kaupallisessa mielessä, kuin aikuisiin. Houkutus suunnata mainontaa nuoriin on kuitenkin suuri, sillä yhä enenevässä määrin lapset ja nuoret päättävät mitä kuluttavat.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuluttajansuoja kaupassa

Mitä teen, jos ostamani auto, kone, laite tai muu ei vastaa sitä, mitä olemme mielestäni sopineet?

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuluttajansuoja nettihuutokaupassa peruutusoikeuden ja virhevastuun suhteen

Verkkohuutokauppojen yleistyessä on syntynyt paljon kysymyksiä kuluttajien keskuudessa koskien verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajasuojan tasoa. Seuraavassa eritellään verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajansuojan peruspiirteitä peruutusoikeuden ja elinkeinonharjoittajan virhevastuun osalta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuluttajan oikeussuojakeinoista

Kun kuluttaja ei ole tyytyväinen ostamaansa tavaraan (tai palveluun), tulee ensisijaisesti kääntyä myyjän puoleen. Tämän kanssa asiaa voidaan selvitellä heti tuoreeltaan. Monissa tapauksissa virheellisyydet saadaan korjattua esim. uudella toimituksella, ja osapuolet ovat tyytyväisiä ilman riitaisuuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kansainvälisistä liikesopimuksista

Monesti kansainväliset kaupalliset sopimukset perustuvat vielä käytännössä asiakirjaketjuun (tarjous-tilaus-tilausvahvistus) ja luottamukseen osapuolten välillä. Mihin sopimuksia sitten yleensä tarvitaan?

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Huutokauppa

Huutokaupassa on voimassa hieman erilaiset säännöt kuin muussa kaupanteossa yleensä. Lähinnä annettua tarjousta ja sen hyväksymistä koskevat säännöt poikkeavat normaalisti kaupankäynnissä noudatettavista säännöksistä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Avoin kauppa

Avoin kauppa on kyseessä silloin, kun myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus saada tavara haltuunsa ja harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Voiko sopimusvahingosta saada korvausta?

Sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingosta ei ole olemassa yleislakia. Vahingonkorvauslaki ei näet koske sopimusvahinkoja. Tosin tietyistä sopimustyypeistä säädetään erityislaeissa. Näin on laita esimerkiksi huoneenvuokrasopimusten ja kiinteistönkauppojen kohdalla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kaupan osapuolten vastuu kaupan kohteesta irtaimen kaupassa

Tavaroita myytäessä on aina riski siitä, ettei kauppaa saada tehtyä sovitun mukaisesti, jos kaupan kohde katoaa tai vahingoittuu osapuolista riippumattomasta syystä ennen kuin kauppa on saatu päätökseen. Tällöin joudutaan pohtimaan, kumpi osapuoli on vastuussa tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Lue artikkeli