Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kotirauhan rikkominen

Julkaistu 20.12.2012

Asianajaja Väinö Teperi, As:tsto Teperi & Co Oy vaino.teperi(at)teperi-law.fi

Asianajaja Väinö Teperi, As:tsto Teperi & Co Oy vaino.teperi(at)teperi-law.fi

Kotirauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka tunkeutuu ilman laillista syytä kotirauhan suojaamalle alueelle vastoin asukkaan suostumusta. Myös meneminen kotirauhan suojaamalle alueelle salaa eli hiipimällä ja kätkeytymällä sinne on kotirauhan rikkomista.

Myös laillisesti kotirauhan suojaamalle alueelle päässyt henkilö syyllistyy kotirauhan rikkomiseen, mikäli hän kieltäytyy poistumasta alueelta kehotuksesta huolimatta tai mikäli olosuhteista olisi pääteltävissä, että kaikkien ulkopuolisten olisi jo pitänyt poistua.

Kotirauhalla suojattuja alueita ja paikkoja ovat vakinaiset asunnot, kesämökit, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, asuntovaunut ja –autot. Myös veneet ja laivat ovat kotirauhasuojan piirissä. Asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat saavat kotirauhan suojaa, samoin kuin näihin pihoihin välittömästi liittyvät rakennukset.

Kotirauhan suojaa nauttivat ne henkilöt, jotka käyttävät edellä mainittuja tiloja asumiseen, vaikka asuminen olisi vain satunnaistakin.

Rangaistus kotirauhan rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta.

Myös niin sanottu julkinen kotirauha on suojattua. Sillä tarkoitetaan ennen kaikkea valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen virastoissa oleskelevien ja työskentelevien rauhaa ja yksityisyyttä. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos kotirauhaa rikotaan pahoinpitelytarkoituksessa tai muussa vahingontekoaikomuksessa, sovelletaan ankarampaa rangaistusasteikkoa. Tyypillistä ankarammin rangaistavaa käyttäytymistä on irtaimiston rikkominen tai varustautuminen hengenvaarallisella aseella sekä kahden tai useamman yhdessä tekemä kotirauhan rikkominen. Rangaistus on tällöin vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.

Myös laillisesti kotirauhan suojaamalle alueelle päässyt henkilö syyllistyy kotirauhan rikkomiseen, mikäli hän kieltäytyy poistumasta alueelta kehotuksesta huolimatta tai mikäli olosuhteista olisi pääteltävissä, että kaikkien ulkopuolisten olisi jo pitänyt poistua.

Kotirauhalla suojattuja alueita ja paikkoja ovat vakinaiset asunnot, kesämökit, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, asuntovaunut ja –autot. Myös veneet ja laivat ovat kotirauhasuojan piirissä. Asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat saavat kotirauhan suojaa, samoin kuin näihin pihoihin välittömästi liittyvät rakennukset.

Kotirauhan suojaa nauttivat ne henkilöt, jotka käyttävät edellä mainittuja tiloja asumiseen, vaikka asuminen olisi vain satunnaistakin.

Rangaistus kotirauhan rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta.

Myös niin sanottu julkinen kotirauha on suojattua. Sillä tarkoitetaan ennen kaikkea valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen virastoissa oleskelevien ja työskentelevien rauhaa ja yksityisyyttä. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos kotirauhaa rikotaan pahoinpitelytarkoituksessa tai muussa vahingontekoaikomuksessa, sovelletaan ankarampaa rangaistusasteikkoa. Tyypillistä ankarammin rangaistavaa käyttäytymistä on irtaimiston rikkominen tai varustautuminen hengenvaarallisella aseella sekä kahden tai useamman yhdessä tekemä kotirauhan rikkominen. Rangaistus on tällöin vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.