Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä on kiinteistö?

Julkaistu 2.1.2011

Kiinteistö on laissa määritelty sellaiseksi itsenäiseksi maanomistuksen yksiköksi, joka on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet.

Kiinteistö voi olla tila, tontti tai määräala eli rajoiltaan määrätty maa-alue. Kiinteistöihin kohdistuvat oikeudet, kuten esimerkiksi omistus- tai vuokraoikeus, voidaan merkitä julkiseen rekisteriin. Rekisteröinti on useimmiten pakollista.

On syytä pitää mielessä, että esimerkiksi asunto-osakkeet tai kiinteistöllä sijaitseva talo eivät ole kiinteistöjä vaan irtainta omaisuutta.