Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä on piilevä virhe?

Julkaistu 2.1.2011

Piilevällä virheellä tarkoitetaan virhettä, joka ilmenee vasta kaupantekohetken jälkeen, joskus vasta pitkänkin ajan kuluttua kaupanteosta. Piilevä virhe on myyjälle itselleenkin tuntematon. Piileviä virheitä ovat esimerkiksi home- ja kosteusvauriot.

Ostajalla on piilevän virheen kyseessä ollessa oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, kaupan purkuun. Edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistö piilevän virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.