Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä voi tehdä, jos vuokralainen käyttäytyy häiritsevästi?

Julkaistu 2.1.2011

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Vuokralaiselle on kuitenkin annettava kirjallinen varoitus ennen vuokrasopimuksen purkamista. Jos vuokralainen varoituksen saatuaan lakkaa käyttäytymästä häiritsevästi, vuokranantajalla ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Varoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos vuokralaisen häiritsevä käytös on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus taikka jos vuokralainen on toiminut erittäin moitittavalla tavalla.

Vuokranantaja voi hakea vuokralaisen häätöä, jos tämä on viettänyt huoneistossa häiritsevää elämää ja vuokranantaja on siitä syystä purkanut vuokrasopimuksen. Häätöä voidaan hakea tuomioistuimelta, jonka antaman ulosottoperusteen nojalla ulosottomies panee häädön täytäntöön.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Tällöinkin hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus ennen kuin päätös osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan tehdä. Jos osakkeenomistajan häiritsevä käytös lakkaa varoituksen antamisen jälkeen, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa osakehuoneistoa hallintaansa.