Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vuokralaisen velvollisuudet

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Harri Kontturi, Joensuu, As:tsto Kontturi&Co Oy harri.kontturi(at)kontturi.fi

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokran maksutavasta, -määrästä ja vuokran erääntymispäivästä kannattaa sopia kirjallisella vuokrasopimuksella. Vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi ja vuokra maksetaan kunkin kuukauden toisena päivänä, ellei toisin ole sovittu. Vuokralaisella on oikeus valita, maksaako hän vuokran pankkiin vai suoraan vuokranantajalle. Vuokralaisella on oikeus saada kuitti vuokran maksamisesta, jos hän maksaa vuokran käteisellä suoraan vuokranantajalle. Aviopuolisot ja henkilöt, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa, vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista, jos he asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen puolison vuokraamassa huoneistossa. Myös puoliso, joka ei ole huoneistoa vuokrannut, vastaa toisen puolison muutettua huoneistosta edelleen vuokrasopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä, niin kauan kuin hän asuu tässä huoneistossa.

Vuokralaisen on noudatettava talon järjestyssääntöjä. Asuminen itsessään luo edellytyksen järjestyssääntöjen noudattamiselle, ilman erillistä vuokrasopimuksen sopimuslauseketta. Sopimussuhde edellyttää, että vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Jos vuokralainen tai hänen luvallaan asunnossa oleskeleva muu henkilö aiheuttaa asunnossa vahinkoja tahallisesti, laiminlyönnillä tai muulla huolimattomuuttaan, hänen on korvattava ne asunnon omistajalle. Vuokralaisen on ilmoitettava välittömästi aiheutuneista vahingoista tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä (esim. vesivahingot). Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneistoon. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka on aiheutunut vuokranantajan toimesta tai rakennuksen, huoneiston tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan lukuun tehtävän työn suorittaja.

Vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja viivytyksettä sopivana aikana huoneistoon tarkistamaan huoneiston kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. Jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokranantajan tulee huolehtia siitä, ettei vuokranantajan toimenpiteistä aiheudu vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä.