Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan näkökulmasta

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Aino Lehtonen, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy, aino.lehtonen(at)teperi-law.fi

KYSYMYS

Olen vuokrannut asuntoni vuokralaiselle toistaiseksi. Tilanteeni kuitenkin muuttui kun ystäväni heitti minut ulos hänen asunnostaan, joten tarvitsen asunnon pikaisesti omaan käyttööni. Miten saan nykyisen asukkaan sopimuksen päättymään ja riittääkö perusteeksi oman tilanteeni muuttuminen, jolloin tarvitsen asunnon heti itselleni? Vuokrasopimus on tehty vuonna 1995. Miten minun pitää toimia, jos vuokralainen ei suostu lähtemään vapaaehtoisesti?

VASTAUS

Vuonna 1995 voimaan tullut huoneenvuokralaki mahdollistaa toistaiseksi voimassaolevan asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisen aina kun vuokranantajalla on siihen perusteltu syy, Syy ei kuitenkaan saa olla hyvän tavan vastainen. Hyvän tavan vastainen irtisanomisperuste on lain mukaan mm. tilanteessa, jossa irtisanomisen perusteena on tavoite nostaa vuokra yli käyvän vuokratason.

Sinun tilanteessasi, kun vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden, on sopimuksen irtisanomis-aika kuusi kuukautta. Irtisanomisen on tapahduttava todistettavasti. Käytännössä se on kirjallinen ilmoitus, jonka omaan kappaleeseesi saat vuokralaiselta vastaanottokuittauksen.

Kirjallisessa ilmoituksessa on oltava ajankohta jolloin vuokrasopimus päättyy sekä syy sopimuksen irtisanomiseen. Tässä tapauksessa syynä on huoneiston tarvitseminen omaan käyttöön. Kuuden kuukauden irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jona vuokralainen on todistettavasti saanut irtisanomisilmoituksen.

Irtisanomisajan kuluttua sopimus on päättynyt, ellei vuokralainen ole kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tiedon irtisanomisesta ole pannut käräjäoikeudessa vireille kannetta, jolla irtisanominen julistetaan tehottomaksi.

Mikäli vuokralainen ei muuta huoneistosta pois vuokrasopimuksen päätyttyä, on sinun nostettava häntä vastaan käräjäoikeudessa kanne, jolla vaadit häätöä ja huoneiston luovuttamista käyttöösi. Samalla voit vaatia myös maksamattomia vuokria, mikäli vuokralainen on irtisanomisen jälkeen laiminlyönyt velvoitteensa, mikä käytännössä tapahtuu valitettavan usein.