Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Yksityistie

Julkaistu 21.1.2012

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jonka ylläpidosta valtio ei vastaa. Vaikka tiestä huolehtiminen onkin yksityisten ihmisten (yleensä tiekunnan) tehtävänä, siitä ei seuraa, että tietä saisi käyttää vain rajattu ryhmä. Satunnainen kulkeminen yksityisteillä, kävellen tai pyörällä, kuuluu jokamiehen oikeuksien piiriin. Autoilu yksityisteillä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Satunnaiseen läpiajoon voi kysyä luvan tieosakkaalta. Yksityistien varrella asuvan tieosakkaiden kiinteistöille kulku luvallisissa asioissa on sallittua, eikä vierailun toteutumiseksi tarvitse pyytää erityistä lupaa.

Tieosakkaat tai tiekunta voivat yleisesti kieltää moottoriajoneuvoilla tapahtuvan tiekäytön. Kiellon piiriin voidaan asettaa myös ratsastajat ja hevosajoneuvot. Tien käyttöä rajoittava kielto on annettava tiedoksi tien varrelle asetetussa selvästi näkyvässä kieltotaulussa tai ilmoittamalla kielto todisteellisesti sille, jota vastaan se halutaan saattaa voimaan.

Tilapäiseen yksityistienkäyttöön voi pyytää luvan toimitsijamieheltä tai hoitokunnalta. Säännölliseen tienkäyttöön perustuvasta luvasta päättää tiekunnan kokous tai tieosakkaat yhdessä. Luvan saamisen edellytykseksi voidaan määrätä tienkäyttömaksu. Tienkäyttörajoitusten asettaminen ei ole sallittua, jos yksityistien rakentamiseen tai sen kunnossapitoon on saatu julkisia varoja avustuksina. Kielto tienkäyttörajoitusten asettamiselle on voimassa kymmenen vuotta viimeisen avustuserän nostamisesta lukien. Säännölliseen tienkäyttöön tarvitaan kuitenkin lupa, vaikka valtio tai kunta olisikin osallistunut rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin. Poliisi antaa virka-apua kiellon noudattamiseksi, kiellon rikkomisen ollessa ilmeinen, mikäli joku jättää noudattamatta kieltomääräystä. Kiellon rikkominen on sakolla rangaistavaa.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit “Yksityistie – tiekunta”, “Yksityistie – Tien kunnossapito” ja “Tiekunta – toimitsijamiehelle/hoitokunnalle kuuluvat tehtävät”.