Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

23.1.2012

Lapsen ruumiillinen kurittaminen on kiellettyä

Lapsella on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen siinä missä aikuisellakin. Kasvatuksellisetkaan syyt lapsen ruumiillisen kurittamisen taustalla eivät tee kurittamisesta sallittua, sillä se loukkaa lapsen perus- ja ihmisoikeuksia.

23.1.2012

Testamentin peruuttaminen

Vaikka testamentti on laatijansa viimeisen tahdon ilmaisu, on kuitenkin järkevää laatia asiakirja jo hyvissä ajoin. Tällöin tulee varmistettua omaisuuden jakautuminen halutulla tavalla. Kun elämäntilanteet kuitenkin vaihtuvat ajan mittaan, saattaa testamentti menettää jollain tavoin merkityksensä.

23.1.2012

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily huoltajuusriidassa

Lapsen joutuessa keskelle huoltajuusriitaa saattaa hänen käytöksensä muuttua prosessin kuluessa. Lapsen käyttäytymisen muutokset saattavat toisinaan enteillä mahdollista seksuaalista hyväksikäyttöä.

23.1.2012

Testamentti

Useimmat meistä haluavat siirtää kauas tulevaisuuteen ajatuksen testamentin tekemisestä, asioiden hoitamisesta kuoleman varalle. Testamentti on kuitenkin ainoa keino määrätä pitävästi jäämistöstä.

23.1.2012

Lapsen sukunimen muuttaminen isän sukunimeksi

Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos lapsen vanhemmilla on eri sukunimet, vanhempien tulee ilmoittaa seurakunnalle tai maistraatille lapsen rekisteröinnin yhteydessä kumman vanhemman sukunimen lapsi saa.

23.1.2012

Testamenttiehdoista

Testamentin tekijä voi puuttua testamentin saajan asemaan monella tapaa laittamalla testamenttiin ehtoja.

23.1.2012

Lapsen tapaamisoikeus: valvottu tapaaminen

Eronneiden vanhempien järjestäessä lapsen tapaamisoikeutta vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu, joudutaan välillä turvautumaan lapsen ja vanhemman tapaamisten asettamiseen valvonnan alaiseksi. Lapsen ja vanhemman välistä valvotulle tapaamiselle ei ole laissa säädettyä perustaa siitä huolimatta, että käytännössä valvotut tapaamiset eivät ole harvinaisia.

23.1.2012

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Onko lähipiirissäsi lapsi, jonka hoidontarpeen epäilet jäävän täyttymättä lapsen huoltajien laiminlyöntien seurauksena? Epäiletkö tuntemasi tai vaikkapa vain tietämäsi lapsen joutuvan pahoinpidellyksi? Oletko huomannut naapurustossasi asuvan lapsen käyttäytyvät itseään tai toisia vahingoittavasti syyllistymällä esim. erilaisiin rikoksiin tai käyttämällä päihteitä?

23.1.2012

Lähisuhdeväkivalta on rikos

Lähisuhdeväkivalta on perheessä tai sukulaisuus- ja lähisuhteissa esiintyvää väkivaltaa. Useimmiten lähisuhdeväkivaltaa tapahtuu parisuhteessa, jolloin puhutaan parisuhdeväkivallasta tai perheväkivallasta. Väkivallan tekijänä ja uhrina voi olla niin mies kuin nainen, nuori, aikuinen tai vanhus.

23.1.2012

Mikä sukunimeksi aviopuolisoille?

Avioliiton solmimisen myötä puolisoiden tulee päättää, mitä sukunimeä he jatkossa käyttävät. Vaikka edelleenkin on varsin yleistä, että aviopuolisoista nainen ottaa sukunimekseen miehensä sukunimen, on puolisoiden sukunimeksi muitakin vaihtoehtoja. Puolison sukunimen määräytymisestä on säädetty Nimilaissa. Artikkelissa mainitut nimivaihtoehdot käsittävät vaihtoehdot, joihin puolisoilla on automaattisesti avioliiton myötä oikeus ts. sukunimet, jotka he saavat käyttöönsä pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi puolisot voivat erillisessä hakemusmenettelyssä hakea myös muuta sukunimeä.