Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Edunvalvontavaltuutus ja lääkärinlausunto

Julkaistu 11.3.2014

Edunvalvontavaltuutusta laadittaessa lääkärinlausunnot ovat merkityksellisiä eri vaiheissa. Kun henkilö laatii edunvalvontavaltuutustaan, voidaan lääkärinlausunto hankkia sen tueksi, että henkilö on tiennyt valtuutuksen merkityksen sen laatiessaan. Henkilöllä on toisin sanoen ollut oikeudellinen toimintakyky, minkä puolesta lääkärinlausunto voi riitatilanteessa toimia todisteena.

Toiseksi kun henkilön kyky hoitaa asioitaan on laskenut siihen pisteeseen asti, että tälle on syytä hakea valtuutuksen osoittama edunvalvoja, lääkärinlausunto siltä hetkeltä esitetään maistraatille. Maistraatti vahvistaa tämän jälkeen edunvalvontavaltuutuksen ja se tulee voimaan.