Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Entä jos ulosmittauksen kohteesta tulee riitaa?

Julkaistu 2.1.2011

Laissa säädetystä ulosmittausjärjestyksestä voidaan poiketa, jos siten voidaan välttää riitaisen omaisuuden ulosmittaaminen tai ulosmittaus sivullisen haitaksi. Järjestyksestä voidaan myös poiketa, jos velallinen osoittaa jotain muuta omaisuutta ulosmitattavaksi, eikä tämän omaisuuden ulosmittaamista ole laissa kielletty.

Jos kuitenkin ulosmittauksen kohteesta tulee riitaa, velallisella on oikeus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Näin ollen täytäntöönpanoa koskeva riita-asia voidaan käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä. Lähtökohtana kuitenkin on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset.

Myös sivullisella on oikeus saattaa täytäntöönpanoa koskeva riita tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos täytäntöönpanossa on loukattu hänen oikeuttaan.