Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hoitotahto onnettomuuksia ja sairauksia varten

Julkaistu 16.2.2014

Potilaslaki edellyttää potilaan hoitamista tämän tahdon mukaan. Hoitotahdon laatimisessa on kyse siitä, että määrää millaista hoitoa itselle voidaan taikka saadaan antaa onnettomuuden taikka sairauskohtauksen sattuessa. Se on mahdollista laatia joko suullisesti tai kirjallisesti.

Hoitotahto lisätään potilasasiakirjoihin. Se voi olla hyvinkin yksityiskohtainen taikka yleispiirteinen – jokainen itse määrittelee tahtonsa. Suullinen hoitotahto pitää potilaan varmentaa sitä merkittäessä ylös.

Läheisten on syytä tietää, mistä hoitotahto on löydettävissä. Hyvä paikka on esimerkiksi oma lompakko, jossa tahto voi olla kirjattuna lapulle.

Potilasta ei saada hoitaa vasten tämän tahtoaan. Jos tahdosta ei ole tietoa, on tälle annettava tarpeellinen hoito hengen tai terveyden vaaran sattuessa.

Hoitotahto voidaan jälkeenpäin myös muuttaa tai peruuttaa. Asianajajat voivat auttaa hoitotahdon laatimisessa.