Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuinka testamentti voidaan panna täytäntöön?

Julkaistu 22.1.2011

Erityistestamentti on täytettävä jakamattomasta kuolinpesästä. Jollei kaikkia erityistestamentteja voida täyttää, on tiettyä omaisuutta koskeva testamentti pantava täytäntöön ennen muita, mutta muutoin on tehtävä kunkin testamentin osalta sen arvon mukainen vähennys.

Yleistestamentti pannaan täytäntöön perinnönjaossa, jossa jako suoritetaan testamentin määräysten mukaisesti.

Ennen kuin testamentti voidaan panna täytäntöön, se on annettava tiedoksi kaikille perillisille. Jos kukaan perillisistä ei sitä määräajassa moiti, on se lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan. Tällöin testamentti on heti lainvoimainen.