Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Lääkärinlausunto muistisairaan oikeustoimien tukena

Julkaistu 8.3.2014

Muistisairaan kuten Alzheimer-potilaan tekemän oikeustoimen tueksi voidaan hankkia lääkärinlausunto, sillä muistisairaus voi vaikuttaa potilaan ymmärrykseen oikeustoimen oikeudellisesta luonteesta. Lääkärinlausunto voi todistaa henkilön oikeudellista toimintakykyä, eli kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevällä tavalla, jos kyvyn puutteesta tulee riitaa. Tuomioistuin harkitsee lääkärinlausunnon todistusarvoa tapauksittain tehdessään päätöstä siitä, onko henkilö ymmärtänyt tekemänsä oikeustoimen luonteen.

Oleellista on, onko muistisairas oikeustoimen tehdessään ymmärtänyt sen sisällön, merkityksen ja vaikutukset. Oikeustoimi voisi olla esimerkiksi testamentti, lahja taikka kiinteistökauppa. Lääkärinlausunnot ovat yleisiä edunvalvontavaltuutusten yhteydessä.

Myös edunvalvojaa haettaessa muistisairaalle henkilölle hankitaan usein lääkärinlausunto, kun hän ei kykene enää hoitamaan asioitaan ja hänen etunsa ovat vaarassa. Lausunto esitetään maistraatille tai tuomioistuimelle, jotta tämä määräisi edunvalvojan.

Lääkärinlausunto on luotettavampi, kun se on saatu muistisairaan omalääkäriltä taikka erikoislääkäriltä. Todistusarvoa voi nostaa myös lääkärin kokemus lausuntojen antajana. Merkitystä voi olla myös sillä, onko lausunto tehty kahdenkeskisten haastattelujen perusteella.