Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Milloin asianajaja saa luopua toimeksiannosta

Julkaistu 12.10.2013

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajan oikeus luopua ottamastaan toimeksiannosta on määritelty tapaohjeissa.

Toimeksiannosta luopuminen on mahdollista asiakkaan luvalla. Jos asiakkaalta ei ole saatu lupaa, voi asianajaja luopua kuitenkin toimeksiannosta, jos asiakas toimii vilpillisesti, jos asiakkaan ja asianajajan välille on asiakkaan menettelyn vuoksi syntynyt luottamuspula tai jos muuten on olemassa erityinen syy luopumiselle.

Asiakkaan vilpillisen toiminnan on yleensä tapahduttava jälkikäteen tehtävän vastanottamisesta ja liityttävä kyseiseen tehtäävän. Luottamuspulaan voi johtaa esimerkiksi olennaisten asioiden kertomatta jättäminen asianajajalle tai todistajien painostus.

Erityisiä syitä luopumiselle voivat olla se, että asianajajan huomautuksen jälkeen asiakkaan mielipide tehtävän hoitamisesta eroaa olennaisesti asianajajan näkemyksestä, asiakas toimii olennaisesti vastoin asianajajan neuvoa, asiakas olennaisesti laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa, asiakas käyttäytyy epäasiallisestai taikka rasittaa asianajaja kohtuuttomasti tai asiakas ei maksa asianajajan vaatimaa laskua taikka ennakkoa.