Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Milloin testamentti on pätemätön?

Julkaistu 21.1.2011

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa tai jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö. Testamentti voidaan myös julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on taivutettu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa. Pätemättömäksi julistaminen on lisäksi mahdollista, jos testamentin tekijä on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että erehdys on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Jos joku testamentin tekijän lähisukulaisista todistaa testamentin määräyksen, joka on tehty hänen taikka hänen puolisonsa tai lähisukulaisensa hyväksi, on testamentti siltä osin pätemätön.