Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mistä tiedän, onko puolisoilla voimassaolevaa avioehtosopimusta?

Julkaistu 2.12.2011

Maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa säädetään muun muassa avioehto- ja lahjoitusasioita koskevasta rekisteröintimenettelystä. Lain mukaan rekisterinpitäjinä toimivat maistraatit yhdessä. Tietoja avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekisteristä saa maistraateilta. Maistraatti pitää siis myös avioehtoasioiden rekisteriä, johon avioehtosopimuksia koskevat tiedot talletetaan. Maistraattiin talletetaan tiedot mm. ilmoituksen vastaanottamispäivästä ja ilmoituksen vastaanottaneesta maistraatista sekä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot avioliiton purkautumisesta ja puolison nimen muutoksesta. Rekisterin pitämisen tarkoituksena on saattaa tiedot julkisiksi. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista, ja asioinnin voi hoitaa minkä tahansa maistraatin kautta.