Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä jos joudun ulosoton kohteeksi?

Julkaistu 2.1.2011

Sen jälkeen, kun ulosottoa on haettu ja ulosottoasia on tullut vireille, velalliselle annetaan vireilletuloilmoitus ja maksukehotus. Tietyin edellytyksin velalliselle voidaan antaa myös maksuaikaa. Tavoitteena on ensisijaisesti saada velallinen maksamaan velkansa vapaaehtoisesti. Tämä on myös velallisen etu, sillä ulosottomenettelyn kestäessä velallisen on maksettava myös tuomioistuinkulut sekä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos velallinen ei kykene maksamaan velkojaan saman tien, hän voi neuvotella ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelmasta, jonka puitteissa hän tekee säännönmukaisesti suorituksia ulosottomiehelle.

Jollei velallinen maksa saatuaan maksukehotuksen tai annetun maksuajan puitteissa, ulosottomies toimittaa ulosmittauksen. Tällöin ensiksi ulosmitataan esimerkiksi velallisen palkka ja raha- ja tilivarat. Jolleivät velallisen rahavarat riitä velkojen maksuun, ulosmitataan velallisen muuta omaisuutta, esimerkiksi kiinteistö ja ajoneuvo.