Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä jos minulle sattuu korvaukseen oikeuttava potilasvahinko?

Julkaistu 22.1.2011

Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko korvataan potilasvakuutuksesta. Korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut esimerkiksi hoitovirheestä, laiteviasta, hoidon yhteydessä aiheutuneesta infektiosta tai tapaturmasta.

Potilaalla on oikeus saada korvausta muun muassa sairauskustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, kivusta ja särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta. Korvausta on haettava Potilasvakuutuskeskukselta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Erityisestä syystä voidaan korvausta vaatia myöhemminkin.