Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Omaishoitosopimus

Julkaistu 12.12.2013

Omaishoitotuki koostuu esimerkiksi hoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoidon suorittamista tukevista palveluista sekä hoidettavan palveluista. Omaishoitosopimus tehdään omaishoidon tukea suorittavan kunnan ja sen saavan hoitajan välille.

Hakemus omaishoidontuen saamikseksi tehdään kunnan sosiaalitoimistolle. Joissain kunniassa on erillinen omaishoidon toimisto. Omaishoidon tuen hakemisesta löytyy tietoa useiden kuntien internetsivuilta.

Omaishoitosopimukseen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa osapuolten toimesta. Irtisanominen on mahdollista aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Hoitajan irtisanoessa sopimuksen irtisanominen on mahdollista irtisanomista seuraavan kuukauden kuluttua. Sopimuksen purkaminen ilman irtisanomisaikaa voi olla mahdollista, jos se haittaa hoidettavan tai hoitajan terveyttä taikka turvallisuutta.