Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko testamentti mahdollista peruuttaa ja miten se tapahtuu?

Julkaistu 22.1.2011

Jos testamentin tekijä on peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.

Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova.

Testamentin peruuttaminen tapahtuu samalla tavalla kuin testamentin laatiminen. Peruuttaminen on siten tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Todistajien on tämän jälkeen todistettava peruutus allekirjoituksellaan oikeaksi.

Jos kaksi henkilöä on tehnyt keskinäisen testamentin, tällaisen testamentin yksipuolinen muuttaminen tai peruuttaminen testamentin olennaisten edellytysten vastaisesti ei ole mahdollista. Seurauksena on testamenttiin perustuvan oikeuden menetys.