Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Ovatko kaikki täysi-ikäiset henkilöt testamentintekokelpoisia?

Julkaistu 22.1.2011

Testamentintekokelpoisuus tulee erottaa yleisestä oikeustoimikelpoisuudesta, jota voidaan tuomioistuimen päätöksellä rajoittaa. Testamentintekokelpoisuutta ei voida samalla tavoin rajoittaa. Näin ollen esimerkiksi syvästi dementoitunut vanhus voi määrätä omaisuudestaan testamentilla pätevästi.

Vasta perittävän kuoltua voidaan puuttua hänen kelpoisuuteensa tehdä testamentti esimerkiksi moittimalla tämän tekemää testamenttia.