Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Perintöveroluokat ja niille maksettavan perintöveron määrä

Julkaistu 23.1.2009

Varatuomari Altti Lepoluoto, Raahe, As:tsto Paakki & Lepoluoto & Kivijärvi Oy, altti.lepoluoto@paakki.net

Perintöveroa maksetaan omaisuudesta, jonka omistusoikeus on saatu perillisaseman tai testamentin perusteella. Tästä omaisuudesta maksettavan perintöveron määrä riippuu perinnönsaajan tai testamentinsaajan suhteesta vainajaan: tämän lähimmäissuhteen perusteella muodostuvat ns. perintöveroluokat. 1.1.2008 alkaen voimaan tullut perintöverouudistus on muovannut perintöveron määriä, ja tässä artikkelissa esitellyt määrät koskevat uudistuksen jälkeen kuolleiden perikuntia. Perintöverouudistuksen myötä perintöveroluokat ovat seuraavat:

Ensimmäinen veroluokka

  • perinnönjättäjän aviopuoliso
  • alenevassa polvessa oleva perillinen (lapset, lapsenlapset...)
  • ylenevässä polvessa oleva perillinen (vanhemmat, isovanhemmat...)
  • aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen
  • perinnönjättäjä kihlakumppani, mikäli hän oikeutettu avustukseen. (Kyseisestä avustuksesta katso Opuslexin artikkelikirjaston artikkeli ”Jäämistöstä maksettava avustus leskelle ja kihlakumppanille”.)

Toinen veroluokka

  • kaikki muut sukulaiset ja vieraat

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat veroa seuraavan taulukon mukaan:

Verotettavan perinnön Veron suuruus euroina Ylimenevään osaan

arvo euroissa osuuden alarajan kohdalla kohdistuva veroprosentti

20 000 – 40 000 100 10

40 000 – 60 000 2100 13

60 000 – 4700 16

Toiseen veroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat edellä olevan taulukon mukaiset veromäärät kaksinkertaisina. Perintöosuuden määrä, josta henkilö maksaa perintöveroa, vahvistetaan täysin sadoin euroin ja tästä ylimenevää osaa ei siis oteta huomioon.

Perintöveron laskemisesta lienee syytä mainita käytännön esimerkki. Vainajan aviopuoliso on saanut testamentin nojalla perinnökseen 25 050 euroa. Puolison perintöosuus vahvistetaan täysien satojen mukaan ja tämän jälkeen perintöveroa maksetaan siten osuudesta, jonka suuruus on 25 000 euroa. Vainajan aviopuoliso kuuluu ensimmäiseen veroluokkaan. Perintöveron suuruus 20 000 eurosta on 100 euroa ja tämän rajan ylimenevästä osasta 5 000 eurosta veroa maksetaan 10 prosenttia. Yhteenlaskettuna puolison maksettavan perintöveron määräksi tulee siten 600 euroa.

Lisätietoa perintöverosta löytyy osoitteesta www.vero.fi.