Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vanhuksen hoitotahto

Julkaistu 16.2.2014

Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa tämän tahdon mukaan. Jos potilaana on vajaakykyinen vanhus, on hoitopäätökseen kuitenkin saatava potilaan edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen suostumus.

Vanhuspotilaan laillinen edustaja voi olla potilaan valtuutettu, edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja, jolla on oikeus päätöksentekoon silloin, kun päämiehenä oleva vanhus ei itse päätöksenteon merkitystä ymmärrä.

Päätöstä varten laillisen edustajan tulee saada tarpeellinen tieto. Tieto vanhuksen terveydentilasta, hoidon merkityksestä, hoitovaihtoehdoista sekä niiden merkityksestä on oleellinen.

Jos kuitenkin vanhus on aiemmin pätevästi imaissut tahtonsa, tulee tämä ottaa huomioon. Näin on esimerkiksi, jos vanhus on ennen vajaakykyisyyttään laatinut itselleen hoitotahdon. Hoitotahdon puuttuessa vanhuksen etu on huomioitava tarkoin.