Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Voidaanko verot ulosmitata?

Julkaistu 3.1.2011

Pääsääntöisesti ulosottoon tarvitaan ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio. Ulosottoperustetta ei kuitenkaan tarvita, jos hakijan saatava on vero, julkinen maksu tai muu suoraan ulosottokelpoinen julkinen saatava. Ulosottoon riittää tällöin toimivaltaisen viranomaisen maksuunpano. Tämän jälkeen verot voidaan ulosmitata kuten muutkin velalliselta olevat saatavat.