Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kaasusumutin voimankäyttövälineenä

Julkaistu 23.7.2018

Paprika-, tai käännösvirheen myötä yleisimmin pippurisumutteena tunnettuun kaasusumuttimeen, voi yksityishenkilö, yhteisö tai säätiö saada poliisiviranomaisen myöntämän luvan. Vaikka useimmiten chilipaprikan kirvelevää kapsaisiinia sisältävä voimankäyttöväline ei ongelmitta rinnastukaan ampuma-aseisiin, on sitä koskeva sääntely kirjattu ampuma-aselakiin (1/1998). Lain 11 § määrittelee kaasusumuttimen välineeksi, jolla voidaan levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa ainetta. Suomessa sumuttimen on oltava sisällöltään sellainen, ettei sen käytöstä synny pysyviä vammoja käytön kohteelle.

Kaasusumuttimen lupaedellytyksistä säädetään ampuma-aselain 55 b §:ssä, ja sen mukaan sumutteen hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat paitsi oman tai toisen henkilökohtaisen koskemattomuuden tai omaisuuden suojeleminen, myös sumutteen käyttö koulutuksessa, näytöksessä, kuvauksessa tai niihin rinnastettavassa esityksessä, pitäminen esillä museossa tai kokoelmassa sekä erityisestä syystä eläinten karkottaminen esimerkiksi silloin, kun henkilö voi kohdata suurpetoja tai vaarallisia kotieläimiä säännöllisesti työnkuvansa tai muun syyn vuoksi.

Kaasusumutinlupia ei kuitenkaan myönnetä kenelle tahansa. Tyypillisesti lupia annetaan järjestyksenvalvojille, vartijoille ja muille turvallisuusviranomaisille sekä esimerkiksi taksikuskeille. Yksityishenkilön on luvan saadakseen täytettävä ampuma-aselain 45.1 §:n edellytykset, joita ovat muun muassa vähintään 18 vuoden ikä sekä sopivana ampuma-aseen hallussapitoon pidettävä terveydentila ja käyttäytyminen, tarvittava taito sumuttimen käyttöön ja lisäksi hakijan on voitava osoittaa tarpeensa sumuttimeen esimerkiksi kohdattuaan vakavaa uhkailua tai väkivallan vaaraa. Ilman perusteltua syytä lupaa ei myönnetä.

Luvanvaraista kaasusumutinta ei tule sekoittaa kaupoissa myytäviin turvasuihkeisiin, joita kuka tahansa voi hankkia ja pitää hallussaan. Niiden vaikutusmekanismi on erilainen ja teho perustuu esimerkiksi värjäävään aineeseen, hälytysääneen tai lievemmin kirveleviin aineisiin, kuten mentholiin. Luvanvarainenkaan kaasusumutin ei aiheuta pysyviä vammoja, vaan värjäämisen lisäksi aineen osuminen kasvoihin johtaa voimakkaaseen kirvelyyn tehden hyökkääjän toimintakyvyttömäksi. Se on tehokas väline itsepuolustukseen hätävarjelutilanteissa, mutta käytön perusteltavuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Harkitsematon, perusteeton käyttö voi johtaa esimerkiksi syytteeseen pahoinpitely- tai ampuma-aserikoksesta.