Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Julkaistu 21.12.2019

Rikoslain mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Levitettävä tieto, mielipide tai muu viesti, on laaja-alainen käsite. Kyseessä voi olla kirjoitus, kuva tai puhe. Myös esim. valokuvat, piirrokset ja symbolit sekä videotallenteet voivat olla laissa tarkoitettua viestintää.

Levittäminen voi tarkoittaa esim. lentolehtisten jakoa tai iskulauseiden esittämistä. Lausumat voivat olla itse tehtyjä tai sitaatteja muilta. Asettaminen yleisön saataville kattaa esim. internetin keskustelupalstoille materiaalin asettamisen, mutta myös linkittämisen säädöksessä tarkoitettuun materiaaliin. Pitää yleisön saatavilla, voi tulla kysymykseen, kun Internet-sivun ylläpitäjä on tietoinen laittomasta materiaalista sivullaan, eikä puutu siihen. Internet-sivut, joilla jokainen voi julkaista, ovat kasvava alusta kaikenlaiselle viestinnälle, myös vihapuheelle.

Rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että materiaali tulee yleisön saataville. Yksityinen viestintä rajatussa tuttavapiirissä ei vielä riitä täyttämään rikoksen tunnusmerkistöä. Viestin tulee siis välittyä yleisölle, jotta teko olisi rangaistavaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aineiston tarvitsisi olla kenen tahansa ulottuvilla vaan sen välittäminen myös suurehkolle jäsenten piirille voi riittää.

Uhkaaminen voi olla rikoksella uhkaamista, esim. pahoinpitelyllä tai ryöstämisellä uhkaamista. Uhkailla voidaan myös boikotin kaltaisella taloudellisella syrjimisellä. Näihin toimiin kehottaminenkin voidaan katsoa uhkailuksi. Panettelu ja solvaus ovat samankaltaisia kuin rikoslaissa säädetyssä kunnianloukkauksessa. Tyypillisesti rikoksessa toivotaan tai kannustetaan väkivaltaan ryhmää kohtaan, tai esitetään heidät alempiarvoisena esim. verrataan loisiin, tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi.  

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että teko on ollut tahallinen. Tällä tarkoitetaan ns. olosuhdetahallisuutta. Tahallisuuteen riittää tekijän tietoisuus siitä, että hänen levittämänsä kirjoitus tms. uhkaa, panettelee tai solvaa säännöksessä tarkoitettua kansanryhmää.

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.