Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä on rikosuhrimaksu?

Julkaistu 13.3.2018

Rikosuhrimaksu on rikoksentekijältä perittävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Se määrätään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistus on vankeutta. Näin ollen sellaisista rikoksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa, se ei tule maksettavaksi. Nimestään huolimatta rikosuhrimaksu peritään myös rikoksista, joihin ei liity uhria, ja käytännössä yleisimmäksi yksittäiseksi maksuun johtavista rikosnimikkeistä on muodostunut liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Esimerkiksi tieliikennelain mukaisista liikennerikkomuksista sitä sen sijaan ei peritä – käytännössä maksuun johtavat rikokset ovat rikoslakirikoksia, eli rikoksia, jotka on kirjattu rikoslakiin.

Rikoksesta tuomittava maksimirangaistus määrää maksun suuruuden: jos ankarin tuomittava vankeusrangaistus on pituudeltaan alle kuusi kuukautta, tulee maksettavaksi 40 euroa, ja tätä vakavammista rikoksista 80 euroa. Mikäli rikosuhrimaksu peritään oikeushenkilöltä, kuten yritykseltä, yhteisöltä tai julkisoikeudelliselta taholta, on määrä 800 euroa. Rikosuhrimaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli se olisi määrältään suurempi kuin rikoksentekijälle määrättävä sakko tai jos tekijä on alaikäinen.

Rikosuhrimaksu määrätään rikosasian käsittelyn yhteydessä, eikä siihen liity harkintaa. Jos asia käsitellään oikeudessa, tuomioistuin määrää maksun rangaistuksen tuomitsemisen yhteydessä. Sakkomenettelyssä poliisi määrää maksun sakkomääräystä antaessaan ja syyttäjä puolestaan rangaistusmääräyksen yhteydessä.Maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta ainoastaan samalla kuin varsinaiseen rangaistukseen.

Rikosuhrimaksu perustuu 1.12.2016 voimaan tulleeseen lakiin rikosuhrimaksusta (669/2015) ja sitä sovelletaan rikoksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen. Lain tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta ja parantaa siten rikosten uhrien asemaa. Maksuilla rahoitetaan muun muassa Rikosuhripäivystyksen ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitetun tukipuhelinpalvelun toimintaa. Säädöksen taustalla on EU:n komission suositus rikosuhrimaksun käyttöönotosta jäsenvaltioissa rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden rahoittamiseksi. Vastaava maksu on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Belgiassa.