Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Julkaistu 12.10.2013

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus luopua toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että asianajaja on esteellinen taikka on tullut esteelliseksi.

Asianajaja on lisäksi velvollinen luopumaan toimeksiannosta, jos sen hoitamiselle on laillinen este taikka pakottava syy, kuten sairaus.

Lisäksi toimeksiannosta on luovuttava, jos asiakas edellyttää asianajajan rikkovan hyvää asianajajatapaa sen hoidossa, vaikka asianajaja on tästä huomauttanut.

Velvollisuudella luopua toimeksiannosta ehkäistään asiakkaan etujen vaarantumista.