Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Miten toimin kolaripaikalla ja autovahingon sattuessa?

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Jorma Töyri, Lappeenranta, As:tsto Jorma Töyri Oy jorma.toyri(at)toyri.fi

Syyllisyys on selvä

Syyllisen ajoneuvon kuljettaja tekee vahinkoilmoituksen kuljettamansa auton liikennevakuutusyhtiöön. Myös omistajan allekirjoitus tarvitaan vahinkoilmoitukseen.

Selvässäkin syyllisyyskysymyksessä on tarkoituksenmukaista kirjata ylös vahingon nähneiden todistajien nimet.

Syyllisyys epäselvä

Toisen osapuolen tarpeeton syyttäminen ei vie asiaa eteenpäin.

Kysy vastapuoleltasi, onko hän samaa mieltä tapahtumien kulusta kuin itse olet. Jos näin on, kirjoita tapahtuma selvästi ylös vahinkoilmoitukseen tai erilliselle paperille. Allekirjoita tämä yhdessä vastapuolesi kanssa.

Ota mahdollisten todistajien nimet ylös.

Molemmat osapuolet lähettävät vahinkoilmoituksen omaan liikennevakuutus-yhtiöönsä, jonka liitteeksi laitetaan tapahtuman kulkua koskeva kertomus.

Tässä kerrottu lyhyt kuvaus tapahtumien oikeasta kulusta on se, jonka perusteella on helppo ratkaista myös korvausasiat. Jos sen sijaan myöhemmin osapuolet ovat erimielisiä tapahtuman kulusta eikä tapauksella ole todistajia, on syyllisyyskysymyksen ratkaiseminen ja siihen perustuva vahingonkorvauksen määritteleminen vaikeata ja aikaa vievää, joskus mahdotontakin.

Jos liikennevahingossa on mukana loukkaantuneita, jokaisen velvollisuus on ensin auttaa vahingoittuneita tai muutoin avuttomaan tilaan joutuneita. Heidät on viipymättä saatettava hoitoon ja jos kolaripaikalla ei ole vahingoittuneen turvalliseen kuljettamiseen soveltuvaa ajoneuvoa, vahinko-osapuolten on avustettava kuljetuksen järjestämisessä.

Mikäli ajoneuvo on liikennevahingon vuoksi jäänyt paikkaan, jossa se voi aiheuttaa lisävahinkoa, on se siirrettävä mahdollisimman nopeasti sopivaan paikkaan ja jos tällaista ei ole, on vaarasta varoitettava muuta liikennettä. Mikäli onnettomuudessa on joku saanut surmansa tai kyseessä on vakava henkilövahinko, onnettomuuspaikalla ei poliisin luvatta saa ajoneuvoja kuitenkaan siirtää ellei se lisävahingon estämiseksi ole täysin välttämätöntä. Näin kolari saadaan selvitetyksi varmemmin ja pienemmin epäselvyyksin.