Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Oikeus rikosrekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamiseen

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Esa Valjakka, Pieksämäki, As:tsto Ropponen&Valjakka Oy, esa.valjakka(at)rvlaw.fi

Rikosrekisteriin merkityt tiedot ovat salaisia, mutta yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä esim. viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. Itseään koskevan rikosrekisteriotteen (rikostaustaotteen) saa myös voidakseen ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa (ks. myös artikkeli: Lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote). Rikosrekisteristä pyydettävää tietoa hakiessa on ilmoitettava tarkoitus, johon tietoa tarvitaan. Rikosrekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, kenelle ja mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tietoja, automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä rekisteristä, viimeisen vuoden aikana.

Rikosrekisteristä annettavaan otteeseen voidaan merkitä vain viimeisen kymmenen vuoden aikana annettuja ratkaisuja koskevat tiedot, jollei otteen tilaaja pyydä myös aikaisempien tietojen merkitsemistä otteeseen. Hakijan saama vastaus rikosrekisteritietojensa tarkistamiseen ei ole virallinen asiakirja, vaan henkilön omaa käyttöä varten toimitettava tuloste. Oikeusrekisterikeskus ei siis toimita otteita rikosrekisteristä henkilökohtaisiksi, leimoilla varustetuiksi mainetodistuksiksi. Jos henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä, Oikeusrekisterikeskus toimittaa hänelle ilmoituksen, tekstillä “Tietoja ei ole”. Tiedot annetaan maksutta, jos edellisestä tarkastusoikeuden käytöstä on kulunut vähintään vuosi.

Virallisen viisumia, työlupaa ja oleskelulupaa varten tarvittavan rikosrekisteriotteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua valmista lomaketta. Lomake on ladattavissa oikeusrekisterikeskuksen internetsivuilta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi tilaajan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja mitä tarkoitusta varten hakija tarvitsee otteen rikosrekisteristä. Hakemus on allekirjoitettava omakätisesti. Hakemus toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle postitse, faksilla tai sähköpostilla. Maksuton rikostaustaote lähetetään tilaajan kotiosoitteeseen, ellei hakija hae sitä henkilökohtaisesti oikeusrekisterikeskuksesta.

Lasku lähetetään otteen mukana.