Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Pahoinpitely

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Martti Lepistö, Seinäjoki, As:tsto Asianajotoimisto Ristikangas, Kinnunen & Koskinen Oy martti.lepisto(at)ristikangas.fi

Pahoinpitely suoritetaan perinteisesti käyttämällä suoraa ruumiillista väkivaltaa toista kohtaan, esim. lyömällä, potkimalla jne. Tällöin aiheutetaan vastaanottavalle osapuolelle jokin vamma tai ainakin kipua. Tällöin asia on yleensä selvä, ellei tapauksessa ole joitain tekijän syyllisyyttä poistavia tai sitä lieventäviä seikkoja (esim. pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen suostumus).

Teko on myös pahoinpitelynä rangaistavaa, vaikkei väkivallan käytöstä aiheutuisi välttämättä näkyvää vammaa ollenkaan. Esim. toisen henkilön tönäiseminen saattaa tulla pahoinpitelynä rangaistuksi, mikäli teolla kuitenkin aiheutetaan kipua.

Pahoinpitelynä on rangaistavaa myös se, jos ruumiillista väkivaltaa käyttämättä vahingoittaa toisen terveyttä. Tällöin kyseeseen tulee esim. jonkin taudin tai sairauden tahallinen tartuttaminen toiseen, tai vaikkapa myrkyllisen aineen juottaminen toiselle. Terveyden vahingoittamista on myös toisen henkilön mielenterveyden horjuttaminen, jolloin kohteelle aiheutuu jonkin asteisia mielenterveysongelmia. Myös tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan saattaminen esim. tyrmäystipoilla, on mahdollisesti pahoinpitelyä.

Pahoinpitelystä voidaan tuomita sakkoa tai vankeuteen enintään kaksi vuotta, ellei kyseessä ole törkeä pahoinpitely, josta seurauksena on vankeutta kuudesta kuukaudesta aina kymmeneen vuoteen. Tekomuoto muuttuu “tavallisesta” törkeäksi, kun toiselle aiheutetaan vaikea vamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila. Jokaisessa tapauksessa joudutaan arvioimaan tilanne ja seuraukset erikseen, minkä perusteella tehdään valinta tekomuotojen välillä. Myös erityisen julma tai raaka tekotapa voi muuttaa pahoinpitelyn törkeäksi. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa puolustuskyvyttömän henkilön vahingoittamisen, tai maassa makaavan päähän potkimisen. Jos teossa käytetään aseita tai hengenvaarallisia välineitä, teko katsotaan myöskin yleensä törkeäksi.

On kuitenkin muistettava, että törkeä tekomuoto edellyttää aina edellä kuvattujen seikkojen lisäksi sen, että teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tämä edellyttää taas tapauskohtaista arviointia, sillä sama tekotapa saattaa eri olosuhteissa tulla tulkituksi eritavoin.

Jos pahoinpitely taasen on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, tekijä on tuomittava lievästä pahoinpitelystä sakkoon. Tällöin arvostelussa on otettava huomioon myös ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat. Näin ollen vähäisen kivun ja lievien vammojen aiheuttaminen katsotaan yleensä sakoilla sovitettavaksi teoksi. Lieväksi pahoinpitelyksi on viimeaikaisessa oikeuskäytännössä katsottu mm. lapsen pakottaminen syömään päiväkodissa (Turun HO:n päätös 21.10.2009, R08/1932, lainvoimaa vailla).