Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Raiskaus

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Väinö Teperi, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy vaino. teperi(at)teperi-law.fi

Jokaisella henkilöllä on luonnollisesti oikeus päättää siitä, kenen kanssa ja milloin ja missä hän haluaa olla seksuaalisessa kanssakäymisessä. Suomen rikoslaissa on kautta aikojen ollut rangaistavaa muodossa tai toisessa toisen väkivalloin seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen. Vakavimpana seksuaalisen itsemääräämisen loukkauksena on juuri raiskaus.

Rikoslain mukaan raiskauksesta tuomitaan se, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. On huomattava, että sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan tässä kohdassa kaikenlaista sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista. Näin asia siis määritellään laissa. Avoimeksi kirjoitetulla määrittelyllä on tarkoitus laajentaa yksilön suojaa mahdollisimman kattavaksi. Kyseeseen tulee siis myös esimerkiksi erilaisten esineiden käyttö tunkeutumisessa, eikä osallisten seksuaaliset mieltymykset tai sukupuolet vaikuta tulkintaan jne.

Raiskaukseen liittyy olennaisena osana pakottaminen. Toinen henkilö joutuu siis vastoin tahtoaan sukupuoliyhteyteen, koska häntä uhataan henkilöön kohdistuvalla väkivallalla. Väkivalan ei tarvitse liittyä ajallisesti välittömästi sukupuoliyhteyteen, vaan riittää että väkivallalla uhkaamisella saadaan uhrin tahto murrettua. Siten esimerkiksi uhkaus pahoinpidellä uhri myöhemmin, riittää tässä suhteessa. Uhkaamisen ei myöskään tarvitse kohdistua juuri uhriin. Pakottaja voi vaikkapa uhata pahoinpidellä uhrin lapset, mikäli tämä ei suostu sukupuoliyhteyteen. Väkivallalla voikin uhata periaatteessa ketä tahansa, kunhan kyseessä on henkilö.

Raiskauksesta voidaan myös tuomita se, joka ensinnäkin saattaa toisen sellaiseen tilaan, jossa hän on kykenemätön puolustamaan itseään. Toiseksi hän käyttää tuota puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen, ja on sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Uhri voi siis olla tiedottomassa tilassa, pelkotilassa tai vastaavassa, kunhan tila estää itsensä puolustamisen. Esimerkiksi huumaaminen ja hypnotisoiminen, on puolustuskyvyttömäksi tekemistä tässä suhteessa.

Tekomuotona raiskaus on porrastettu kolmeen eri törkeysasteeseen. Tässä kohtaa täyttyy painottaa, ettei sellaista käsitettä kuin lievä raiskaus ole olemassakaan. Perustekomuotona on siis raiskaus. Lievemmin arvosteltu teko on pakottaminen sukupuoliyhteyteen, ja törkein tekomuotona luonnollisesti törkeä raiskaus. Teon lieventäviä tai törkeämmäksi tekeviä seikkoja arvostellaan aina tapauskohtaisesti, ja niitä peilataan laissa esitettyihin näkökohtiin.

Raiskauksesta tuomitaan aina vankeutta, minimissään vuosi ja enintään kuusi vuotta. Törkeästä raiskauksesta tuomioksi tulee kahdesta kymmeneen vuotta vankeutta, ja sukupuoliyhteyteen pakottamisesta vankeutta enintään kolme vuotta.