Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Milloin työsuhdesaatavia voidaan vielä vaatia?

Julkaistu 31.12.2011

Ensinnäkin tilanne riippuu siitä, onko työsuhde edelleen voimassa vai onko se päättynyt.

Jos työsuhde on päättynyt, kaikki työsuhdesaatavat vanhenevat kahdessa vuodessa työsuhteen päättymisestä. Vanheneminen katkeaa ainoastaan saattamalla työsuhdesaatavia koskeva kanne vireille käräjäoikeuteen. Kahden vuoden sääntö koskee henkilövahinkoja lukuun ottamatta kaikkia työsuhdesaatavia niiden tyypistä riippumatta.

Jos kyse on jostakin muusta saatavasta, kuten vahingonkorvauslakiin perustuvasta vahingonkorvauksesta, vanhenemisaika määräytyy eri säännösten mukaan.

Työsuhteen jatkuessa saatavien vanhentuminen määräytyy sen mukaan, minkä tyyppisestä saatavasta on kyse.

Vuosilomaetuuksia koskeva kanne on pantava vireille kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava. Työaikalakiin perustuvia ylityö- ym. korvauksia taas on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä jolloin oikeus korvaukseen syntyi.

Normaaleja palkkasaatavia voidaan työsuhteen aikana vaatia takautuvasti viideltä vuodelta. Viiden vuoden vanhenemisaika alkaa saatavan eräpäivästä.

Perussääntö on, että mikäli epäilee työsuhdesaatavia olevan maksamatta, kannattaa toimia viipymättä ja kääntyä asiantuntevan tahon puoleen. Jos saatava pääsee vanhentumaan, asiaa on käytännössä mahdotonta korjata jälkeenpäin.