Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit?

Julkaistu 31.12.2011

Työsuhteen perustunnusmerkki on se, että työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen, jossa määritellään työsuhteen keskeiset ehdot. Työsopimus voi olla suullinen, kirjallinen tai sähköinen taikka perustua hiljaiseen suostumukseen.

Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Työntekijän tulee tehdä työ henkilökohtaisesti, sillä esimerkiksi avustajan käyttämiseen työntekijä tarvitsee työnantajansa luvan.

Työsuhteeseen kuuluu olennaisena osana vastikkeellisuus. Työtä tehdään siis palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Talkootyö ei siten ole työsuhteessa tehtävää työtä.

Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa alaistaan eli ns. direktio-oikeus. Työsuhteessa tehty työ on siis epäitsenäistä, tosin käytännössä työntekijällä voi olla oikeus tehdä työtä melko itsenäisestikin.