Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Täytyykö työsopimus tehdä kirjallisesti?

Julkaistu 31.12.2011

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Se voi myös perustua hiljaiseen suostumukseen. Sille ei siis ole asetettu mitään tiukkoja muotovaatimuksia.

Työsopimus kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, sillä tällöin on helpompi osoittaa, mitä työsuhteesta on sovittu sopimuksen osapuolten kesken.

Vajaavaltaiseksi julistettu ja henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, voi itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Myös 15 vuotta täyttänyt nuori työntekijä voi itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.